از ابتدای به ثمر نشستنِ انقلابِ اسلامی تا به امروز، جمهوری اسلامی در ساحت سیاست خارجی‌اش با برهه‌های بسیار متنوعی روبه‌رو بوده است. با آنکه قانون اساسی و نظامِ مستقرِّ در ایران ثابت بوده، ولی تصیم‌های بعضاً متفاوتی اتخاذ می‌شده است. ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی-که در قانون اساسی آمده است- را می‌توان در ادبیات و رفتار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه -که شاخص اصلی اجرایی آن است- جستوجو کرد. آنچه در ادامه می‌آید گفتاری از استاد حسن‌رحیم‌پورازغدی است در جمع سفرای جمهوری اسلامی و تلاشی است برای نشان دادن وجوهِ اساسیِ چارچوبِ تفکریِ سیاست خارجی در بیان و نگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.


http://s6.picofile.com/file/8241466750/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg

دیپلماسی و رفتار سیاسی امام در داخل و خارج بیان کننده این واقعیت است که محور اساسی حرکت رهبری ایشان تمسک به الله و بیزاری از حکومت های شیطان صفتی است که قدرت را وسیله سرکوب مستضعفین قرار داده اند. از آنجا که سیاست و قدرت به هم آمیخته است، امام با تیزبینی دریافت که خارج ماندن از قدرت به تسهیل و بهبود سیاست اسلامی کمک فراوان می کند. به دیگر سخن، از آنجا که قدرت مداماً در معرض فساد و تباهی است، حرکت امام که همان امتزاج آگاهانه دین و سیاست بود، در جهت تعدیل و پرورش خردمندانه قدرت قرار گرفت. از مهمترین ابعاد رفتار سیاسی امام دوری از اسراف و تبذیر و تلاش جهت اعمال عدالت پیامبرگونه بود.

دانلود جزوه:
منبع : حکمت بلیغ |دیپلماسی خمینی
برچسب ها : امام ,سیاست ,قدرت ,اسلامی ,خمینی ,دیپلماسی ,جمهوری اسلامی ,تعالی علیه ,رفتار سیاسی ,سیاسی امام ,دیپلماسی خمینی ,امام خمینی رضوان